Kategori: BEDÖMNINGAR

Senaste Blogginlägg

Författningsdomstolen förklarar skatt på kapitalvinster olaglig när det inte finns någon värdeökning
Författningsdomstolen förklarar skatt på kapitalvinster olaglig när det inte finns någon värdeökning

Skatten på ökningen av värdet av urbant mark, allmänt känd som kapitalvinster, är en direkt kommunal skatt av valfri karaktär. Värdet på marken som beaktas är i allmänhet matriskvärdet. Den lokala skatten tar teoretiskt ut värderingen av fastigheterna vid försäljningstillfället och dess beräkningsformel gör att dess betalning krävs när förluster redovisas Med andra ord, den som sålde lägenheten med förluster till ett lägre värde än den som köpte den, var tvungen att betala byrån som om han hade vunnit den.

Compliance officer eller compliance officer: Funktioner och ansvar
Compliance officer eller compliance officer: Funktioner och ansvar

Statsadvokatbyrån har publicerat en cirkulär om ett ämne som är mycket aktuellt i näringslivet. Detta är cirkulär 1/2016 om straffansvar för juridiska personer.Dokumentet täcker många frågor som härrör från den viktiga ändringen av strafflagen som gjorts av organisk lag 1/2015, som vi kommer att diskutera och analysera i denna blogg.