Kategori: F & A; Företagstjänster

Senaste Blogginlägg

M&A: 10 skäl som motiverar dessa operationer
M&A: 10 skäl som motiverar dessa operationer

Förvärv av ett företag eller sammanslagning av två företag (M&A) är mycket vanliga affärsstrategier för att få storlek och konkurrenskraft. Ursprunget för dessa företagsverksamheter är oftast, grundläggande, i identifieringen av ett hot eller möjlighet på marknaden. Här är de 10 orsakerna till M & A-transaktioner.

Nyckelfaktorer för att generera värde i ett företag
Nyckelfaktorer för att generera värde i ett företag

Det är väldigt viktigt för ett företag att identifiera vilka som är de viktigaste parametrarna som påverkar dess kontinuerliga värdeskapande, eftersom logiskt sett är betydelsen av varje faktor inte densamma för varje företag eller för varje sektor. för att bestämma ett företags ekonomiska värde måste vi identifiera den mest exakta värderingsmetoden och de viktigaste variablerna i den metoden.

Att investera i Spanien är trendigt för riskkapital
Att investera i Spanien är trendigt för riskkapital

Att Spanien är på mode är ingen hemlighet: Spanien är en stor och internationaliserad ekonomi med ett gynnsamt företagsklimat, i kombination med ett attraktivt skattesystem och en arbetskraft som är billigare än det europeiska genomsnittet och högt kvalificerade. Dessutom värdesätter investerare mycket de framsteg som härrör från makroekonomiska reformer och förbättringen av den internationella konkurrenskraften där exporten har visat en fantastisk utveckling de senaste åren.