+
Allmän

Nanoteknikprojekt inom livsmedelssektorn

Nanoteknikprojekt inom livsmedelssektorn

Nanoteknologimodifierade produkter inom livsmedelssektorn (inklusive en smart RFDI-nanosensor) var i fokus för den två dagar långa kongressen som hölls i Braga, Portugal den 20-21 november, för att diskutera småvetenskapen.

Organiserat av Europeiska kommissionen handlade kongressen om kommersialisering av produkter som härrör från tekniker relaterade till minisculevetenskapen.

Forskare och utvecklare avslöjade vid kongressen några av produkterna under utveckling som kan vara viktiga för livsmedelssektorn om de kommersialiseras.

Flera tillverkare förespråkar användning av nanoteknologi i förpackningar för att förlänga hållbarheten för produkter, eller något mer kontroversiellt, för att förbättra näringsinnehållet och effekten av livsmedel.

Källa: Nanotechnology NowVideo: Rapportsläpp - Nanologica (Mars 2021).