+
Allmän

En "magisk matta" kan hjälpa till att förhindra fall

En

De plastiska optiska fibrerna, som är anordnade i mattans underskikt, kan böjas när någon går på den och registrerar, i realtid, sina gångmönster.

Små elektroniska enheter som finns på kanterna fungerar som sensorer och vidarebefordrar signalerna till en dator. De kan också visa en kontinuerlig försämring eller en förändring av gångvanor och kunna förutsäga en dramatisk episod som ett fall.

Cirka 30% - 40% av de äldre som bor i ett samhälle faller varje år. Det är den mest allvarliga och frekventa olyckan i hemmet och utgör 50% av sjukhusinläggningarna i åldersgruppen över 65 år.

Forskarna, som presenterade sin forskning vid Photon 12-konferensen, tror att tekniken kan användas för att installera smarta mattor i vårdhem eller sjukhusavdelningar, såväl som i människors hem vid behov. Fysioterapeuter kan också använda mattan för att kartlägga förändringar och förbättringar i en persons gång.

Källa: http://www.nanowerk.com/news2/newsid=26596.phpVideo: Bar Scene. Doctor Sleep Directors Cut (Mars 2021).