Allmän

Zika: International Public Health Emergency

Zika: International Public Health Emergency

Världshälsoorganisationen har förklarat Zika-viruset och dess misstänkta komplikationer hos nyfödda som ett folkhälsokriminalitet av internationell oro.

Med denna förklaring föredrar WHO mobiliseringen av mer resurser och personal för att bekämpa denna patogen som överförs av myggor och för att förhindra dess explosiva spridning.

WHO har uppskattat att viruset kommer att nå de flesta av halvklotet och infektera upp till 4 miljoner människor i slutet av året.

Vad är en global folkhälsokriminalitet?

WHO definierar det som ”en extraordinär händelse som utgör en risk för folkhälsan från andra stater genom internationell spridning sjukdom och kräver a samordnat internationellt svar för stoppa spridningen av sjukdomen.

Tidigare hade WHO bara avgivit tre förklaringar om en global folkhälsokriminalitet: år 20032009 under epidemin av H1N1 influensa, Maj 2014 med för återuppträdandet av polio och mer nyligen i 2014 med Ebola.

Uttalandet kommer med en lista över rekommendationer globala normer för nationer med avseende på praktiska åtgärder, såsom resor, handel, internationella gränser eller områden för vetenskaplig forskning.

Fortsätt läsa:

  • Varför är Zika-viruset så farligt för gravida kvinnor?
  • Hur sprids ebola?

Video: WHO declares Ebola crisis in Congo public health emergency of international concern (November 2020).