+
Information

Hur motiverar du ditt barn?

Hur motiverar du ditt barn?

Studera tekniker

Motivation är nyckeln

De bästa studieteknikerna misslyckas om eleven inte hittar tillräcklig motivation att koncentrera sina ansträngningar på lärande och studier. Brist på förmåga att motivera dig själv är orsaken till många skolmisslyckanden. Studenten har kapacitet för assimilering, vilket han visar sporadiskt, men han blir bortförd längs en väg där brist på uthållighet, motvillighet, ointresse och en tendens att distrahera eller fixa uppmärksamhet med aktiviteter utanför studien dominerar.

Vill du motivera ditt barn? Vi föreslår att du läser lite material och utvärderar om de kan vara användbara för att motivera dig.

  • Slösa tid
  • Ge inte upp
  • Motiverande fraser
  • Självmotivation i studien
  • 101 skäl att vara en bra student
  • Roliga klasser
  • Ansträngning och uthållighet
  • Motivation i studien

Varje individ är känslig för olika typer av stimuli. Som föräldrar kan vi utvärdera vilka som är bäst lämpade för våra barn.

Hjälp dem att förstå dem och introducera nya vanor som gör dig till en bra student.

Följ bloggen Hur man studerar (en idé, en strategi, en plan för varje kursdag)

Studierelaterade ämnen

Hur man studerar

Studera tekniker, förbättra studievanor, studera och klara examina

Anteckningar

Primära och sekundära anteckningar


Video: 14. De två viktigaste frågorna för föräldrar att ställa (Mars 2021).