+
Influensa och förkylning

Influensa under graviditeten ökar risken för barns autism

Influensa under graviditeten ökar risken för barns autism


Forskning tyder på en möjlig koppling mellan influensa under graviditet och autism för barn.

Studien, publicerad i tidskriften Pediatrik, inkluderade cirka 100 000 danska barn mellan åtta och 14 år, vars mödrar hade drabbats av en vanlig mild infektion, förlängde feberslag och använde antibiotika under graviditeten.

Cirka 1% av barnen hade en autismspektrumsjukdom, varav nästan hälften hade autism.

Sammantaget hittades inga signifikanta bevis på förhållandet mellan olika typer av vanliga milde smittsamma sjukdomar under graviditet och barns autism eller autismspektrum.

Uppgifterna tyder emellertid på att mammal influensa var förknippad med en tvåfaldig ökad risk för barns autism. Långvariga episoder av feber var förknippade med en trefaldig ökad risk för barns autism, och användningen av vissa antibiotika, såsom sulfonamider, var också förknippad med en något större chans att få ett barn med barndomens autism / autismspektrumstörningar.

Baserat på den möjliga observerade kopplingen mellan moderns influensa och barnets autism, rekommenderar studieförfattarna att gravida kvinnor vaccineras som en försiktighetsåtgärd.

Emellertid varnade försöksförfattarna att på grund av arbetets metodologiska begränsningar krävs ytterligare forskning för ratificering.


Video: Healthcare Direkt 2020-08-13: Analytikern om corona och sommarens nyheter (Januari 2021).