+
Information

Kvot / kvoter

Kvot / kvoter

Avgiften Inteckningen är var och en av de periodiska betalningarna som görs för återbetalning av hypotekslånet. Det är det belopp som ska betalas (vanligtvis månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis), som inkluderar kapitalet plus ränta.

Om bristen övervägs bildas delbetalningarna enbart av intressen; Om lånet är i avskrivningsperioden inkluderar avbetalningen räntor plus avskrivningar på kapital.

Genom den periodiska betalningen av dessa delbetalningar, i slutet av den fastställda löptiden (10, 20, 30, 40 ... år), uppnås fullständig avskrivning av hypotekslånet, vilket möjliggör annullering av inteckning.

Betalningar som betalas varierar vanligtvis i form av inteckningar med en flexibel räntesats. I det här fallet är det nödvändigt att övervaka utvecklingen av Euribor årligen och se resultatet av dess uppdatering som ett referensindex ... Under 2005 har granskningarna varje månad i de flesta fall lett till en lägre kostnad för avgifter eller månadsavgift för betala med tanke på den gynnsamma utvecklingen av Euribor från år till år. Det motsatta inträffar om räntorna, och därmed jämförelseindex, ökar.


Video: Kvotregeln (Mars 2021).