Allmän

Hur kan jag veta om mitt företag har ett verkligt "kunnande"?

Hur kan jag veta om mitt företag har ett verkligt

Begreppet "know-how" är ett av de mest använda i näringslivet.

Det är vanligt för företagaren att tänka på att produkten eller tjänsten han säljer har något äkta, vilket skiljer honom från tävlingen. Och därifrån är det lätt att falla i felet att företaget har en riktig ”know-how” för sig.

Oavsett den allmänna innebörden som termen har uppnått kan det vara intressant att veta hur de spanska domstolarna tolkar detta begrepp, det vill säga vad de förstår med ”know-how”.

För att denna produkt eller tjänst ska kunna betraktas som ett resultat av vår egen "know-how" har våra domare krävt närvaron i principfyra krav:

1) det måste vara ett riktigt hemlighet, förstås som okänd eller svåråtkomlig för de flesta av våra konkurrenter;

2) måste bevilja en konkurrensfördel med avseende på resten, det vill säga, det måste vara verkligen användbart;

3) måste vara betong, lätt identifierbara;

4) och slutligen måste det vara detvärdefullt ekonomiskt.

Som vi säger är det det juridiska begreppet "know-how", som skiljer sig väsentligt från det vanliga eller generellt utökade konceptet.

Frågan är nu att avgöra om produkten eller tjänsten vi tillhandahåller är vårt resultat av vårt eget verkliga kunnande. I så fall kan vi medvetet säga att vi är olika, unika på marknaden.


Video: HUR DU STARTAR FÖRETAG ONLINE 2020 (November 2020).