Information

Horoskop cancer 2007

Horoskop cancer 2007

Cancer Love and Friendship 2007

2007 kommer att bli ett mycket mer positivt år än de senaste åren inom det sentimentala området. Det är ett år med överflöd, kul, mognad, berikande och kreativitet i alla dina relationer.

Du kommer att känna stöd av din familj i år. När det gäller kärlek är den bästa månaden maj då Venus kommer in i cancermärket, och i december när ditt förhållande kommer att utvecklas. I slutet av året kan cancerformer som har en stabil partner tänka på att ytterligare intensifiera sin relation med ett formellt åtagande eller ett äktenskapförslag.

Pengar och arbetscancer 2007

År med omvandling och förmögenhet på arbetsplatsen med närvaron av Jupiter (planet för lycka och expansion) och Pluto (planet för förändring). Möjlighet till ökat arbetsbelastning och mer ansvar, men detta kommer att åtföljas av en ökning av lönen för att belöna dina ansträngningar. Du kommer att komma överens med dina medarbetare. I december kan ditt arbete skapa nya allianser och det finns till och med möjligheten att 2008 kommer du att börja arbeta som frilansare eller med en partner på ditt eget projekt.

2007 är ett utmärkt år att investera och omfatta nya finansiella transaktioner. Cancerians är inte för att spendera mycket pengar, och i år får du din belöning för tidigare års besparingar och vård. Det är viktigt att fatta alla beslut relaterade till dina pengar lugnt och med stor omsorg. Det är inte en bra tid att låna ut tredjeparter och inte heller koppla din ekonomi till din partners. Från och med april kommer du att starta stora förändringar i din ekonomi och du kommer att köpa nya förvärv.

Andra förutsägelser om cancer 2007


Utmärkt år för cancer på alla sätt. Du kommer att känna dig väldigt lycklig. De senaste åren har varit svåra, men du har övervunnit tiden för de största svårigheterna (sommaren 2005) och i år försvinner de sena betalningarna och de finansiella begränsningarna som du har upplevt den senaste tiden. Du kommer att ha mycket tur i alla dina kreativa projekt.

Familjen är fortfarande mycket viktig för dig och det kommer att finnas några mindre problem som du kommer att kunna lösa. Cancerier gillar inte att resa - de föredrar att stanna hemma med sin familj - men det kan förändras 2007 och av professionella skäl börjar du resa mer.

Under 2007 kommer du att känna dig full av energi, och du bör dra nytta av denna nya vitalitetskälla för att starta en rutin med daglig träning och en balanserad kost. Din bästa månad från hälso- och fitnesssynpunkt kommer att vara oktober och känsliga områden är hjärtat, lymfsystemet, matsmältningsstörningar och stress. Du kommer att ha en svår undermedvetenhet med många hemliga tankar. Du bör försöka vara mer öppen och bli av med ditt känslomässiga bagage.

Video: Cómo son las personas de signo cáncer? Caracteristicas y personalidad. (November 2020).