+
Graviditet

Vad är syftet med att mäta fostrets nockveck?

Vad är syftet med att mäta fostrets nockveck?

Det är en av de grundläggande pelarna för prenatal screening i första trimestern

Det görs kl slutet av första trimesternoch tjänar till att utvärdera risk för att barnet utvecklar Downs syndrom eller andra kromosomavvikelser.

Vad är nuchal genomskinlighet?

De nuchal genomskinlighet är en samling vätskor under huden på baksidan av nacken av fostret.

Alla spädbarn har lite vätska i nackområdet, men hos spädbarn med Downs syndrom är mängden vätska störreoch därför är mätningarna större.

När mäts nockvikten?

Nuchal genomskinlighet undersökning bör göras vid en viss tidpunkt under graviditeten, ungefär mellan vecka 11 och vecka 14 graviditet.

Detta test bör inte göras i förväg eftersom barnet fortfarande är väldigt litet, inte heller efter vecka 14, eftersom överskottet av nukalvätska kan absorberas av fosfets lymfsystem, och därför skulle testet inte vara korrekt.

Vänster bild. NT. nuchal vik ökade. Rätt bild NT normal nukal vik

Hur görs nuchal genomskinlighetstest?

Undersökningen utförs vanligtvis med en ultraljud i buken.

Det rekommenderas vanligtvis att gå till undersökningen för nukalundersökningen med en full blåsan, eftersom blåsan på detta sätt skjuter livmodern och gör att man får en tydligare syn. Det är ett smärtfritt test, även om ett visst tryck kan kännas i buken.Nukalviksmätning kan upptäcka cirka 77% av spädbarn med Downs syndrom. Nuchal genomskinlighetstest kan bara uppskatta risk att ditt barn har Downs syndrom. Inte 100% pålitligt. Risken uttrycks i procent, så om resultatet är 1 av 1 000 betyder det att av varje 1 000 spädbarn med den risknivån kommer 1 att ha Downs syndrom. En risk på 1 av 150 eller mindre anses vara en hög risk. I detta test falska positiva effekter kan förekomma när resultaten kan tyda på att ett barn har en hög risk för Downs syndrom, även om risken verkligen är låg. Den falska positiva nivån för dessa typer av tester är 5%. Därför kombineras mätningen av nockvikten tillsammans med resultaten av en blodprov, där nivåerna på hCG beta-hormon och av PAPP-A-protein. Hos spädbarn med Downs syndrom är nivåerna av hormonet hCG beta höga och proteinet PAPP-A är lågt. Andra faktorer, såsom mammas ålder, beaktas också för att bedöma risken. När mätningen av nackveck kombineras med resultaten av blodprovet ökar detektionsgraden till 90%. Den falska positiva hastigheten för det kombinerade testet är också 5%.

Vad händer om risken är hög?

Om resultaten av nukal genomskinlighet indikerar att det finns liten möjlighet att fostret har Downs syndrom, är det troligt att ingen ytterligare testning är nödvändig. Är mätningen av nockvikten tillförlitlig?

Om vecket är tjockare än normalt anses det att det finns en hög risk att få ett barn med Downs syndrom, och behovet av att genomgå en amniocentes eller a kororisk villusanalys för en mer pålitlig diagnos.

Både amniocentesis och chorionic villus-analys är de enda testerna som kan säga säkert om ett barn har Downs syndrom, men båda har en liten risk för missfall.


Video: Gravid vecka 40 - kroppen och fostrets utveckling i graviditetsvecka 40 (Januari 2021).