Information

Nanotekniska risker, konkurrenskraft

Nanotekniska risker, konkurrenskraft

Förekomsten av flera molekylära nanoteknologiprogram förvärrar vissa av de nanotekniska riskerna som nämns i detta avsnitt eftersom konkurrerande program utgör en fara för kontrollen av nanotekniken. Alla nanoteknologiprogram ger en möjlighet att stulen tekniken eller ta bort de juridiska begränsningarna.

Varje land med ett oberoende nanoteknologiprogram har potentialen att vara en enskild spelare i ett nanoteknologivapen.

En mindre möjlighet att införa kontroller kan göra det svårare att införa och övervaka lagliga kontroller, men detta kan i sin tur leda till större ansträngningar för att införa ännu strängare kontroller.

Mindre strikt kontroll gör också en balanserad utveckling av en ekonomi mer genomförbar.

Video: Quantum Computers Explained Limits of Human Technology (Oktober 2020).